Sølvkaffekanden fra 1905.

Donnerforeningen har fået en gave i 2017 – en sølvkaffekande – fra Annette og Sten Christensen. Kaffekanden har stået i Georg Poulsens hjem og stammer fra ”Foreningen 13 mand”, hvor hans far Sofus Poulsen må have fået den fra. Han var medlem fra foreningens start i 1892. Georg Poulsen var medlem af Donnerforeningen fra 1953 til 1987, hvor han meldte sig ud p.g.a. sygdom.

Tak til Annette og Steen – de henvendte sig til mig, om jeg vidste, hvad ”Foreningen 13 mand” var for noget, og det vidste jeg lidt om…..

Til orientering, så er Donnerforeningen en sammenlægning af Hornbæks Lotteriforening af 1871 og Foreningen 13 mand af 1892. Flere blev med tiden medlemmer i begge foreninger, så fra 1908 havde man fælles kasserer og bogføring af regnskaber og i 1929 blev de begge slået sammen til Donnerforeningen.

Kaffekanden har inskriptioner ”Foreningen 13 Mand  Hornbæk” på den ene side og ”14 – 1905 – 11” på den anden side:

Kaffekanden har inskriptioner ”Foreningen 13 Mand  Hornbæk” på den ene side

og ”14 – 1905 – 11” på den anden side.

Hvorfor så denne dato –  ja, ser man i de gamle regnskabsbøger for ”Foreningen 13 mand”, så kan det se ud som om man netop i november 1905  fik en større gevinst på 125kr. Det er måske derfor der blev afholdt et gilde fredag d. 24. november.  Foreningen 13 mand afholdt normalt deres årlige generalforsamling i november  –  foreningen er stiftet 13. marts 1892 og i november 1905 kunne man fejre et 13-års jubilæum ??

Kaffekanden stammer fra d. 14. nov. 1905  – jeres bud er lige så gode som mit…….

Gildet i november kostede 43,01kr og jeg regner med, at det blev afholdt på Kroen, da foreningens kasserer Hans Hansen var ”Kælderstuemand” der.

Man købte også i nov. 1905 et nyt lod til 1,60kr.

Ifølge regnskabsbogen november 1905 er der ikke optegnet noget igen før i 1908, og så er det skrevet videre på samme sider med ind- og udgifter for den forløbne periode på 3 år.

Der er en udgift ”Betalt Bonde Regning 75kr” ( afrundet som der står). Johannes Bonde var medlem og ejede samtidig Hotel Bondegården. Udgiften modsvares af en indtægt marts 1908 ”Bonde Kontingent 75kr ” – der er også indtægter på ”Gevinster i den forløbne tid” på 75 kr.

Om det hele er optegnet i 1905 eller i 1908 er svært at se, men vi må gå ud fra, at de har holdt en ordentlig ”13-års fest” i 1905 og først blevet ædru igen i 1908 !

Det er hvad jeg kunne finde ud af, måske har andre flere oplysninger ?

Vi bestemte i oktober 2017, at sølvkaffekanden skal gå på omgang mellem Donnerforeningens medlemmer – et år af gangen.

I 2017 var den hos ældste medlem Jørgen Haagen.
I 2018 hos Ove Hansen..
I 2019 hos Kjeld Nielsen.
I 2020 hos Jens Peter Pihl

Donnerforeningen v/ Jens Peter Pihl – august 2017.

Print Friendly, PDF & Email