70-års klubben i Hornbæk

Ungdomsklubben af 10. december 1949
– som HORNBÆKEGNEN fra Historiske Forening og Arkiv ved Anders Møller skrev i deres medlemsblad nr. 93 fra dec. 2011
-om en klub, hvor alle 10 medlemmer var født i samme år – 1879 – og hvor
fire fra Donnerforening var medlemmer.

Det er derfor naturligt at historien skal fortælles på Donnerforeningens hjemmeside.

Efterfølgende er tilegnet forhåndværende medlemmer af Donnerforeningen:
Carl Poulsen medlem nr. 33, Haagen Nielsen medlem nr.35, Peter Holm medlem nr. 37 og Ove Lübcke medlem nr. 41.


Gennem tiderne har folk sluttet sig sammen i foreninger og klubber af forskellig art. I Hornbæk morede en håndfuld ældre herrer sig i 1949 op til jul med at danne “Ungdomsklubben af 10/ 12 1949”. Alle ti deltagere havde det privilegium at være født i året 1879! Det vil sige, at alderen på alle herrerne på dette tidspunkt var 70 år! – Så alene klubnavnet indikerer, at humøret var højt værdsat.

Klubbens medlemmer var blandt Hornbæks førende skikkelser, så midler manglede man ikke, og der blev hos bogtrykkeren  bestilt “Ordensregler” og medlemsbøger, som blev udstyret med poetiske sentenser og en tegning af kåde heste på en mark – der skulle ikke mangle noget. Alle medlemmerne fik numre efter den rækkefølge de blev født i 1879. Den ældste Nr. 1 var gartner Lybcke, og den yngste bagermester Holm, som derfor ifølge reglementet skulle arrangere det eneste årlige møde – julefrokosten!

Ifølge reglementet skulle medlemmerne bænkes ved bordet i nummerorden – med solen i urets retning forstås.

Da det første møde fandt sted i klubben den 10. december 1949, havde man entreret med en fotograf, som fotograferede de ti herrer siddende i den orden som var pålagt: Den ældste til venstre og så fremdeles i fødselsorden. Det er derfor let at sætte navne på selskabet.

I flere år holdt klubben det årlige møde. Medlemmerne skrev i medlemsbogen op til 1958, hvor de første dødsfald blandt de aldrende mænd fandt sted.

Fotografiet er fra klubbens første møde 10.12.1949. Navnene på de 10 herrer er set fra venstre: Gartner Ove Lybcke, Gårdejer Edvard Petersen, Arbejdsmand Anton Petersen, Gårdejer jens Jensen, Vognmand Haagen Nielsen, Fhv. gårdejer Julius Petersen, Parcellist Eluf Nielsen, Statsskovfoged Hans Egesø, Murermester Carl Poulsen og Bagermester Peter Holm
Fotografiet er taget i Carl Poulsens spisestue – “Villa PAX” Ndr. Strandvej 362.

Klik på foto og se det større og med navne på:

Fotografen – H Sørensen Tlf.: 440 Hornbæk – boede og havde fotografisk atelier på 2. sal Ndr. Strandvej 322.

Data og Optegnelser
ved de ti halvfjerdsaariges
Sammenkomst
i Hornbæk
den 10. december 1949

Ungdomsklubben af 10/12 1949
Medlem bog nr. 2
Tilegnet Edvard Petersen
Skibstrup


Ove Lübcke døde i 1960

Ove Lübcke var gift med Anna Larsen, fra Ellekilde – familien Swestrup – kusine til Alex Swestrup. De boede Stationsvej 8, “Roar”, hvor han også havde gartnerri. 
De var barnløse

Han drev i mange år forretning med Grøntsager fra “det lille skur” på Friisvej 2. Han fortsatte med butik i samme ejendom, da Jens Nielsen, medlem nr.38, byggede den nuværende ejendom Friisvej 2


Peter Holm døde 1962:

Peter Holm var søn af bagermester Carl Holm medlem nr. 11 og gift med Hanne.
Han blev vandværksbestyrer i 1935 efter Peter Nielsen “Alfa”, og virkede på vandværket til 1945.


Haagen Nielsen døde i 1966

Haagen Nielsen kom til Hornbæk og blev ansat på “Bondegården” hos Johs. Bonde medlem nr. 27.
Haagens søster var gift med John. Bonde

Haagen Nielsen startede vognmandsforretning på Stationsvej 9, hvor familien også boede. Han kørte dagvogn Hornbæk – Helsingør. Da Hornbæk Banen blev indviet i 1906 stoppede denne dagvognskørsel, og han forsatte som Vognmand og Entreprenør i Hornbæk. 


Efterfølgende livsbeskrivelse er hentet fra Hornbæk Salonskydeselskabs bog fra 2001 om Fuglekonger i Hornbæk. Carl Poulsen var Fuglekonge i 1909 og 1936:

Den længst leven­de er sandsynligvis murermester Carl Poulsen som blev 96 år i 1975. Han var Horn­ bæk en god mand. Hans omtale i medlemsbogen yder ham ikke helt retfærdighed. Carl var udlært i Hornbæk som murer i 1898, og allerede  i 1904 vendte han  tilbage til Hornbæk for at overtage sin mester Jeppe Hansens forretning, som han drev fra villa Pax på Nordre Strandvej 362, som han selv byggede i 1911.

Carl Poulsen var en driftig mand, som byggede mange huse i Hornbæk.

Han købte gården Evaldsminde, (nu Ewaldsgården),
og udstykkede markerne som hørte dertil. I dag Johannes Ewalds Vej og Drachmanns Vej og den nye Hornbæk Skole
ved Søren Kannes Vej

Han indrettede gården til sommerpensionat, etablerede selv veje og kloakker på om­ rådet, og forærede ved Sauntevej et stykke jord til fodboldbane, som han i 1932 overdrog til Hornbæk Idrætsforening, som han selvfølgelig blev æresmedlem af.

Han købte Hornbæk Sø, som han for et symbolsk beløb overdrog til Hornbæk Vandværk, i hvis bestyrelse han havde sæde – i flere år som formand. Desuden sad han i Tikøb Sogneråd i flere perioder fra 1914 – 1938.
I 1920-erne var han tillige sognefoged i Hornbæk.
Han etablerede et cementstøberi på Peter Olsens Vej, og var i 1930-erne initiativta­ger til etablering af kloakering og renseanlæg i Hornbæk.


Da Carl Poulsen i 1947 solgte sin murerforretning til Poul Fritzen – medlem nr. 47- blev han bestyrer af en nystartet filial af Frederiksborg Sparekasse beliggende på Ndr. Strandvej 357, en gerning han varetog indtil 1967. Han døde 1975.

Tak til..

Det stor fotografi af Ungdomsklubben fra 1949 er fundet af Jørgen Haagen – han er barnebarn af medlem nr. 5 Hagen Nielsen fra klubben.
Henrik og Keld Fritzbøger har efterfølgende fundet historien frem – begge er børnebørn af medlem nr. 2 Edvard Petersen – Keld Fritzbøger var oprindelig kilde til Hornbækegnens artikel fra 2011, hvor han på familiens vegne afleverede deres bedstefars medlems bog nr. 2 til Historiskeforening og Arkiv.

Keld og Henrik Fritzbøgers forældre Anni Fritzbøger og Henning Holm Petersen købte Carl Poulsens hus “Pax” Ndr. Strandvej 362 efter hans død i 1975.

Jens Peter Pihl
nov. 2021

Print Friendly, PDF & Email