Den “lange” medlemsliste.

Donnerforeningens gamle medlemsliste – påbegyndt optegnet af

Svend Pii Sørensen i 1957


Optegning af alle Donnermedlemmerne er sket i meget lang tegning, som i dag er lige under 2 meter lang, og den bliver stadig ført ”up to day”

Tegningen viser, i vandret plan, de oprindelige medlemmer i Lotteriforeningen og 13-mandsforeningen, herunder sammenlægningen af de to foreninger i 1929. Man er i stand til at følge, hvem der præcis har fulgt efter hvem gennem den 134 år Donner -foreningen har eksisteret.

Denne tegning er tidligere kopieret og uddelt i 1995 – men nu er det næsten umuligt at fremstille flere kopier, så derfor disse tre billeder.

På sigt vil jeg overføre optegnelserne til en hjemmeside, så det vil være muligt for os alle at kigge nærmere på Donnerforeningens  mange medlemmer gennem tiden.

Den originale tegning over medlemsoptegnelserne – vil som altid – være at finde på vore møder. Jens Peter Pihl, oktober 2015
[/read]

Print Friendly, PDF & Email